Tijdschriften
Home
Over ons
Boeken
Reeksen
Tijdschriften
Losbladige werken
Contact

          TIJDSCHRIFTEN

 

  • Service

We bestellen bij de uitgevers en betalen een jaarabonnement.

Bij een jaarlijkse bestelling vragen we uw instructies voor de hernieuwing van het abonnement drie maanden voor de vervaldatu. We kunnen ook bestendinge bestellingen noteren.

  • Leveringen

De nummers worden per post naar uw adres gestuurd door de uitgevers naar uw adres of naar een ander adres.

Bij vertraging in de levering og indien een nummer ontbreekt, sturen wij de klacht naar de uitgever op uw verzoek.

  • Prijs

Wij factureren de verkoopprijs van de uitgever (bank- en verzendkosten inbegrepen) omgezet in euro.

  • Facturering

Aan het einde van de maad maken we een gedetailleerde factuur op, met vermelding van al de publicaties die we gedurende die maand voor uw rekening betaalden.

U ontvangt dus hoogstens 12 facturen per jaar voor al uw intekeningen.

  • Beginprocedure

Het volstaat :

Ofwel ons een lijst te laten geworden van de tijdschriften, waarvan U ons het beheer wenst over te laten met vermelding van de einddatum van Uw lopend abonnement.

Ofwel de fakturen en vervalberichten, welke U rechtstreeks van de uitgever ontving, naar ons druppelgewijs door te sturen.

2013 Lattelais